Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες της στήλης σας χαιρετώ!

Στο άρθρο μας σήμερα θα αναφερθούμε στις ενέργειες που θα προετοιμάσουν τον ελεύθερο δύτη πνευματικά και σωματικά να εκτελέσει μια μέγιστη προσπάθεια, είτε αυτή είναι σε στατική ή σε δυναμική φάση.

Τρεις είναι οι βασικές μορφές προθέρμανσης του ελεύθερου δύτη:

 1. Οι διατάσεις
 2. Η πνευματική χαλάρωση
 3. Η σωματική χαλάρωση

Μέσα από τις σχολές ελεύθερης κατάδυσης και τους εκπαιδευτές τους, θα σας οδηγήσουν μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διατάσεων και επίδειξης των ενδεδειγμένων πρακτικών.

Ο σκοπός του ζεστάματος ή της προθέρμανσης είναι η προετοιμασία του πνεύματος και του σώματος να ελαχιστοποιήσει κάθε δραστηριότητα για να βιώσει όσο πιο βαθιά την μοναδική εμπειρία του χρόνου ή της απόστασης που έβαλε στόχο να φτάσει.

Παράδειγμα ζεστάματος πριν από την στατική άπνοια:

 • Διατάσεις σε όλα τα μέρη του σώματος
 • Ειδικές διατάσεις στον μυ του διαφράγματος και των μεσοπλεύριων μυών
 • 8 λεπτά ξηρές ρηχές αναπνοές – εισπνοή 3 δευτερόλεπτα εκπνοή 6 δευτερόλεπτα
 • 2 λεπτά αναπνοές ενώ είμαστε μέσα στην πισίνα με αργό και ρηχό ρυθμό
 • Στατική άπνοια μέχρι τον πρώτο διαφραγματικό σπασμό και επιπρόσθετα άλλα 40 δευτερόλεπτα
 • Έξοδος, αναπνοές εξόδου και αναπνοές με ρυθμό εισπνοής εκπνοής 2 μέσα 4 δευτ. έξω για 5 λεπτά
 • Μέγιστη προσπάθεια στατικής άπνοιας

 

Παράδειγμα ζεστάματος πριν από την δυναμική άπνοια:

 • Διατάσεις σε όλα τα μέρη του σώματος
 • Ειδικές διατάσεις στον μυ του διαφράγματος και των μεσοπλεύριων μυών
 • 8 λεπτά ξηρές ρηχές αναπνοές με κλειστά μάτια για να αποφύγουμε οπτικές διαταραχές – μέσα από αυτά τα 8 λεπτά οραματιζόμαστε όλη την προσπάθειά μας από την αρχή ως το τέλος, δίνοντας μόνο θετικά ερεθίσματα και ενέργεια στο πνεύμα μας
 • Ξηρή στατική άπνοια με 70% πλήρωση σε καθιστή θέση μέχρι τον πρώτο διαφραγματικό και επιπλέον 30 δευτερόλεπτα
 • Αναπνοές εξόδου 5 λεπτά αναπνοές με εισπνοή 2 δευτερόλεπτα και εκπνοή 4 δευτερόλεπτα
 • Μέγιστη προσπάθεια στην δυναμική άπνοια

 

Παράδειγμα ζεστάματος στα σταθερά βάρη:

 • Διατάσεις σε όλα τα μέρη του σώματος
 • Ειδικές διατάσεις στον μυ του διαφράγματος και των μεσοπλεύριων μυών
 • 8 λεπτά ξηρής, ρηχής και χαλαρής αναπνοής με κλειστά μάτια και οραματισμό της βουτιάς που θα ακολουθήσει
 • Αργή και χαλαρή βουτιά τραβώντας με τα χέρια πάνω στο σχοινί μέχρι τα 10 μέτρα βάθος και μετά μια μικρή στατική στο μέγιστο βάθος. Στατική 8-10 δευτερόλεπτα
 • 5-6 λεπτά επιφανειακή ρηχή και ρυθμική αναπνοή με ρυθμό εισπνοής 2 δευτερολέπτων  και εκπνοής 4 δευτερολέπτων
 • Αργή και χαλαρή βουτιά τραβώντας με τα χέρια πάνω στο σχοινί μέχρι τα 15 μέτρα. Στατική στο βάθος αυτό για 15-20 δευτερόλεπτα και αργή επιστροφή στην επιφάνεια
 • 6 λεπτά αργές, ρηχές αναπνοές με ρυθμό εισπνοής 2 δευτερόλεπτα και εκπνοής 4 δευτερόλεπτα
 • Μέγιστη προσπάθεια στα σταθερά βάρη

 Όταν κάνουμε το ζέσταμα είναι πολύ σημαντικό να μην νιώσουμε το γαλακτικό οξύ στο σώμα μας, ειδικά στα πόδια μας. *

Όλα τα πιο πάνω αποτελούν παραδείγματα για ζέσταμα πριν την μέγιστη προσπάθεια μας.

Στην ελεύθερη κατάδυση δοκιμάζουμε μέσα από ασφαλής πρακτικές, για να βρούμε τον δικό μας ρυθμό και τρόπο, που να βοηθά και να ταιριάζει στο δικό μας στιλ. Το προσωπικό σετ ζεστάματος μπορεί να διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από το σετ κάποιου άλλου ελεύθερου δύτη. Αυτό είναι φυσικό, λόγω του ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί σαν  οργανισμοί.

Ζητήστε από εκπαιδευτές ελεύθερής  κατάδυσης να σας δουν σε πρακτική εξάσκηση μέσα στο νερό ούτως ώστε να σας καθοδηγήσουν σε νέες εφαρμογές ζεστάματος μέχρις ότου βρεθεί το ιδανικότερο και ασφαλέστερο σετ ζεστάματος για τον εαυτό σας.