Το TVG είναι ένα εργαλείο ίσως λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε όμως πολύ σημαντικό γι’ αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν λίγο πιο σοβαρά με το βυθόμετρό τους.

Αυτή η ρύθμιση, μπορεί να δώσει αρκετή δυναμική στην εικόνα μας και να αναδείξει τις δυνατότητες του βυθομέτρου μας.  Ο όρος TVG αντιπροσωπεύει το Time Variable Gain. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει στα περισσότερα εάν όχι σε όλα τα μοντέρνα βυθόμετρα. 

Το TVG έχει τον στόχο να αντισταθμίσει το γεγονός ότι οι επιστροφές του ήχου που βρίσκονται πιο κοντά στον αισθητήρα (ξέβαθα), αποδίδουν πιο δυνατή απόχρωση από τις πιο μακρινές (βαθιές). 

Το TVG ουσιαστικά ρυθμίζει την ευαισθησία κατά την στήλη του βυθού έτσι ώστε οι στόχοι να αποδίδονται πιο ορθά ανεξαρτήτως σε ποιο βάθος βρίσκονται. Η ευαισθησία εξαρτάτε σε ένα βαθμό από το βάθος. Όσο πιο βαθιά είμαστε, η ευαισθησία εξασθενίζει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ίδιοι στόχοι που είναι πιο βαθιά ο ένας από τον άλλον και γενικά ψάρια στα πιο βαθιά νερά να φαίνονται πιο μικρά. Γι’ αυτό ότι είναι πιο βαθιά, χρειάζεται περισσότερη ευαισθησία για να φανεί στο πραγματικό του μέγεθος. Αν όμως χρησιμοποιήσουμε μεγάλη ευαισθησία σε ρηχές ζώνες, θα παρατηρήσουμε υπερβολικούς χρωματισμούς στην οθόνη μας. Το TVG είναι αυτό που με την σωστή ρύθμιση θα εξισορροπήσει και θα αποδώσει στην στήλη του βυθού την κατάλληλη ευαισθησία.

Για παράδειγμα, μια συναγρίδα 3 κιλά στα 30 μέτρα και μια ίδια στα 80 μέτρα με το TVG στο 0, φαίνονται η μια μικρή και η άλλη κανονική. Αυξάνοντας το TVG στο κατάλληλο σημείο φαίνονται και οι δύο το ίδιο. 

Στα παραδείγματα τις φωτογραφίας μας, βλέπουμε ένα μινέρι στα μεσόνερα με σωστή ρύθμιση της ευαισθησίας. Το ψάρι φαίνεται πράσινο και φανερώνεται μέσα από την κύστη του ένα περίπου με το μέγεθος του – κοντά στα 8 με 10 κιλά. Το ίδιο ψάρι αν μετακινηθεί σε μεγαλύτερο βάθος περίπου 80 μέτρων, τότε βλέπουμε ότι αν δεν ρυθμίσουμε την ευαισθησία το ψάρι φαίνεται κόκκινο, δεν φαίνεται η κύστη του, και παραπέμπει σε πιο μικρό μέγεθος ψαριού. 

Σε διάφορα βυθόμετρα η ρύθμιση του TVG μπορεί να είναι από το 0 μέχρι το 3, από το 0 μέχρι το 20, ή επί της 100. Όσο βαθαίνουμε, αυξάνουμε και την ευαισθησία. Μια σημαντική ρύθμιση την οποία για να την καταλάβουμε πλήρως θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο μαζί της.