Το Τμήμα Εμπορίου Ναυτιλίας σε ανακοίνωσή του και σύμφωνα με το νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι απαγορεύεται η μετακίνηση σκαφών (κατηγορίας Α & Β, καθώς επίσης και επιβατικών & ακτοπλοικών)  από Μαρίνες και λιμάνια. 

Θα θέλαμε να διευκρινήσουμε ότι μετά από συνεννόηση με τα αρμόδια τμήματα, στην απαγόρευση ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα σκάφη κατηγορίας Γ, ενώ ιδιοκτήτες των σκαφών οι οποίοι έχουν άδεια ερασιτεχνικής αλιείας δικαιούνται και αυτοί αφού πρώτα ενημερώσουν την Λιμενική Αστυνομία.