Διαθέσιμη σε Android η καινούργια  εφαρμογή Mobile App, του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για την καταγραφή των αλιευτικών δραστηριοτήτων από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς. Σύντομα και σε iOS.

Διαθέσιμη στο κοινό είναι η νέα εφαρμοφή Mobile App του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Cy-FIS για συσκευές ''έξυπνης'' κινητής τηλεφωνίας που αναπτύχθηκε για την καταγραφή Αλιευτικών Δραστηριοτήτων από Επαγγελματίες και Ερασιτέχνες Ψαράδες, καθώς και άλλες συναφείς δραστηριότητες για σκοπούς διαχείρισης αλιευτικών πόρων από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. 

Η Cy-FIS, είναι μια δωρεάν πολύ-λειτουργική εφαρμογή που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποστολής δεδομένων αλιείας, παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κανόνων αλιείας και επικοινωνία με το Τμήμα Aλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. Έχει σχεδιαστεί κυρίως για τους αλιείς και μπορεί να καταγραφεί αυτόματα την θέση αλιευτικών σκαφών στην θάλασσα, καθώς και τις αλιευτικές δραστηριότητες. Περιέχει έναν διαδραστικό χάρτη που μπορεί να δείχνει τη διαδρομή του σκάφους στη θάλασσα και ενημερώνει τον χρήστη για τις απαγορευμένες περιοχές αλιείας, διέλευσης ή και υπό περιορισμούς περιοχές αλιείας.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε για το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών από την Quality & Reliability A.E. και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 - Δράση 3.1.7 του άρθρου 76.2 , του Μέτρου 3.1 - Έλεγχος και Επιβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Θάλασσα 2014-2020».  


Πηγή: Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Cyprus DFMR