Επιτρέπεται η μετάβαση για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας στη θάλασσα, όπως επίσης και η μετακίνηση μεταξύ των επαρχιών για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το νέο Διάταγμα της προηγούμενης Παρασκευής (08/01/2021). 

Συγκεκριμένα μέσα από ανακοίνωσή του, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ενημερώνει ότι το ψάρεμα επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες που επιτρέπεται η μετακίνηση, τα άτομα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων ενώ απαραίτητη είναι η αποστολή μηνύματος SMS στο 8998 (κατηγορία 6). Υπενθυμίζεται ότι από την στιγμή που στέλνετε το μήνυμα, ο καθένας έχει στη διάθεσή του περίπου 3 ώρες. 

Επιτρέπονται οι δραστηριότητες ψαρέματος, σε άλλη επαρχία, από την επαρχία του χώρου διαμονής του ψαρά, για εύλογο χρονικό διάστημα, το αργότερο μέχρι τη δύση του ηλίου. Με τη λήξη της δραστηριότητας και πριν την αναχώρηση για επιστροφή του στον χώρο διαμονής του, ο ψαράς θα αποστέλλει δεύτερο μήνυμα sms (επιλογή αριθμός 6). Σημειώνεται ότι η μετακίνηση μετά τις 9:00μ.μ. απαγορεύεται.

Όσον αφορά το ψάρεμα στους υδατοφράκτες, σύμφωνα με το Διάταγμα απαγορεύεται η πρόσβαση σε δημόσιους χώρους μεταξύ των οποίων και σε φράγματα. Το ΤΑΘΕ έχει ζητήσει διευκρινήσεις από το Υπουργείο Υγείας κατά πόσο επιτρέπεται ή όχι το ψάρεμα σε υδατοφράκτες και θα ενημερώσει το κοινό ανάλογα.

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσιών Ερευνών τονίζει επίσης ότι πέραν των μέτρων που πρέπει να ακολουθούνται για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, ισχύουν όλοι οι όροι του Περί Αλιείας Νόμου και των Κανονισμών του.