Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων καταδικάζει έντονα την χθεσινή παράνομη και αδικαιολόγητη απεργία από πλευράς των λιμενεργατών στο Λιμάνι Λάρνακας.


Τέτοιες μονομερείς ενέργειες από πλευράς των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων κατά παράβαση του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, όχι μόνο πλήττουν άμεσα το κυπριακό εμπόριο και την οικονομία αλλά και τους ιδίους τους εργαζόμενους στα λιμάνια, αφού υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα και την εικόνα της λιμενικής μας βιομηχανίας, υποσκάπτοντας ταυτόχρονα τις όποιες προσπάθειες γίνονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για προσέλκυση πλοίων και νέων φορτίων για την Κύπρο.


Η πιστή εφαρμογή των εργασιακών θεσμών και νόμων κρίνεται ως απαραίτητη στον κλάδο των λιμανιών μας και ευελπιστούμε ότι τέτοιες ενέργειες θα εκλείψουν προς όφελος της κυπριακής οικονομίας και του τόπου.Εκ Μέρους του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου