Για πληροφορίες:

ΣΜΑΡΩ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης ΟΤ Α39 Γ' Είσοδος

E-mail: skalaitzi@otenet.gr 

Tηλ: 0030 2310 569455 - 0030 2310 569456

Fb: www.facebook.com/smarokalaitzi 

www.skalaitzi.com