Ένα πολύ σημαντικό μέρος του εξωλέμβιου κινητήρα είναι και η αντλία του νερού ψύξης. Η αντλία παρέχει θαλασσινό νερό για την ψύξη του κινητήρα διαμέσου περασμάτων τα οποία ανοίγονται κατά την χύτευση.

Γενικά στους εξωλέμβιους κινητήρες, αλλά και πολλούς απο τους έσω-εξωλέμβιους, είναι τοποθετημένη εσωτερικά του ποδαριού, πάνω απο το κιβώτιο ταχυτήτων ή gearbox όπως είναι πιο γνωστό.

Η ψύξη του κινητήρα αλλά και της ίδιας της αντλίας γίνεται με θαλασσινό νερο, το οποίο αναρρωφάται απο τις εισόδους αναρρωφήσεως (suction intakes) που βρίσκονται αριστερά και δεξιά στο κάτω μέρος του ποδαριού (lower end unit). (Σχήμα 1)

Η μετάδοση της περιστροφικής κίνησης στην εύκαμπτη φτερωτή (impeller) γίνεται απο τον άξονα μετάδοσης της κίνησης (driveshaft), ο οποίος περνά απο το μέσο της φτερωτής και συνδέεται με την βοήθεια σφήνας (key). (Σχήμα 5 & 6)

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ας δούμε όμως με περισσότερη λεπτομέρεια πώς λειτουργεί η αντλία νερού ψύξης και πώς επιτυγχάνεται η κυκλοφορία του νερού.

Η αντλία ψύξης που χρησιμοποιείται στους εξωλέμβιους κινητήρες είναι φυγοκεντρικού τύπου και αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: (Σχημα 2-3)