Η ISSA (International Sailing School Association) είναι μια μη κερδοσκοπική διεθνή οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1969 στο Λονδίνο με σκοπό να παρέχει ένα πλαίσιο κοινών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για σχολές ιστιοπλοΐας και ιστιοσανίδας σε όλο τον κόσμο.


Η αποστολή της ISSA είναι:

Η προώθηση της ιστιοπλοΐας σε περιοχές όπου δεν είναι ακόμη δημοφιλείς. 

Μέσω της ιστιοπλοΐας να αναπτυχθεί ο σεβασμός προς τους άλλους ανθρώπους και τη φύση. Να γίνει σωστή τυποποιημένη εκπαίδευση σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την ιστιοπλοΐα και τα θαλάσσια αθλήματα αλλά και η ανταλλαγή πολιτιστικών εμπειριών μεταξύ των διαφόρων χωρών.

Η ISSA, μαζί με τον στόλο της IYFR «Pomerania», διοργανώνουν ένα συνέδριο για τη συμμετοχή περιβαλλοντικών εμπειρογνωμόνων και οργανώσεων που σχετίζονται με την ιστιοπλοΐα σε μια πιο ενεργή προσέγγιση στα θαλάσσια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η εμπλοκή της ISSA σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα και το νερό, πάνε πίσω από την μέρα ίδρυσης του οργανισμού. Επομένως είναι ευθύνη του οργανισμού να ενημερώνει τους μαθητές του ISSA για τα προβλήματα που προκύπτουν στον θαλάσσιο κόσμο. 

Δεν έχουμε τους πόρους και τη δύναμη να απομακρύνουμε τη ρύπανση, αλλά μπορούμε να εμπλέξουμε τους μαθητές της ISSA στη διαδικασία πρόληψης. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν οι πρεσβευτές στο χτίσιμο ευαισθητοποίησης.


Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο πανέμορφο νησί της Κύπρου στις 7 και 8 Απριλίου και θα αποτελείται από 3 θεματικές ενότητες:

1. Παρουσίαση θεμάτων που σχετίζονται με τη θαλάσσια ρύπανση

2. Παρουσίαση πρωτοβουλιών/λύσεων που αναλήφθηκαν για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων

3. Η εκπαίδευση ως βασικό μέσο πρόληψης περιβαλλοντικών προβλημάτων


Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε επιπλέον δραστηριότητες μετά το τέλος του συνεδρίου, όπως ιστιοπλοΐα ή εκδρομές στο νησί της Κύπρου.


Όσοι επιθυμούν να υποστηρίξουν ή να συμμετάσχουν στο συνέδριο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ISSA για πληροφορίες στο issa@sailingschools.org