Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η εταιρεία μας διοργανώνει στις 11 Ιουλίου τον καθιερωμένο Φιλανθρωπικό Αγώνα Ψαρέματος Τόνου για την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, εις μνήμη συνεργατών μας που δεν είναι πλέον μαζί μας. 

Ο Φιλανθρωπικός Αγώνας Ψαρέματος Τόνου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου στη Μαρίνα Λεμεσού στις 05:00 – 09:30.

Θα υπάρχει ζωντανή επίδειξη παρασκευής sushi, δημοπρασία των ψαριών προς ενίσχυση του σκοπού και κλήρωση με πλούσια δώρα. 

Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Όσες εταιρείες και οργανισμοί επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια μας για να μεγαλώσουμε την οικονομική βοήθεια αλλά και για να διοργανώσουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση αγάπης είναι ευπρόσδεκτες και μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μας στο τηλ, +357 25577750 ή ηλεκτρονικά στο email, info@dacor.com.cy. 


Όροι και κανονισμοί για τον Φιλανθρωπικό Αγώνα Ψαρέματος Τόνου

• Μια ομάδα για να επιτραπεί η συμμετοχή της, πρέπει να έχει τη φόρμα εγγραφής του αγώνα καθώς και άδεια αλιείας για το σκάφος

Όλες οι ομάδες επιτρέπεται να ξεκινήσουν το ψάρεμα στις 05:00

• Όλες οι ομάδες πρέπει να αναφέρουν στο κανάλι VHF 72 και στον υπάλληλο του αγώνα, την ώρα που θα αρχίσουν να ψαρεύουν μαζί με το όνομα της ομάδας τους και την κατηγορία που ανταγωνίζονται

• Όλα τα ψάρια που αλιεύονται πρέπει να αναφερθούν στον υπάλληλο του αγώνα λίγο μετά την τοποθέτησή τους στο σκάφος. Τα ψάρια που δεν θα αναφερθούν, δεν θα μετρήσουν στο σκορ της ομάδας

• Όλα τα ψάρια πρέπει να υποβληθούν στους διοργανωτές, οι οποίοι θα έχουν ένα περίπτερο κοντά στον χώρο καθέλκυσης, το αργότερο στις 10:00 για να ζυγιστούν.

• Κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να πιάσει 3 ψάρια και ο συνολικός αριθμός του βάρους τους είναι ο αριθμός των πόντων που θα πάρει η ομάδα.

• Τα σκάφη που θα χρησιμοποιήσουν την ράμπα στη Μαρίνα Λεμεσού, θα ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη στάθμευση των ρυμουλκούμενων σκαφών τους και θα πρέπει να πάρουν τα σκάφη μέσα και έξω από το νερό ήσυχα.

• Σκάφη τα οποία δεν είναι ένοικοι της Μαρίνας Λεμεσού θα πρέπει να ενημερώσουν την μαρίνα Λεμεσού στο κανάλι 12 για την άφιξη τους και να ακολουθήσουν οδηγίες.

• Τα σκάφη που θα χρησιμοποιήσουν άλλες ράμπες, θα πρέπει να πάρουν τα ψάρια τους στους διοργανωτές όχι πριν από τις 10:00

• Θα υπάρξουν τρεις νικητές σε κάθε κατηγορία και ένα ειδικό βραβείο για το μεγαλύτερο ψάρι


Στο τέλος του αγώνα, θα ακολουθήσει ένα μικρό πάρτι για όλους τους συμμετέχοντες.


Rules and regulations 


• A team to be allowed to participate, needs to have the registration form of the game as well as a fishing license for the boat   

•  All teams are allowed to start fishing at 05:00

•  All teams have to report at VHF channel 72 tο the clerk of the game the time that they will start fishing along with the name of their team and the category they are competing 

•  All fishes that are caught have to be reported to the clerk of the game just after the fish is on board. Fishes that are not reported, will not be counted to the score of the team

•  All fishes have to be submitted to the organizers, who will have a booth near the slip way, the latest by 10:00 to be weighted. 

• Each team is allowed to catch 3 fishes and the total number of their weight is the number of the points the team will get. 

•  Boats that will use the slip way at Limassol Marina, will follow the instructions of attendance regarding the parking of their trailers and will have to take the boats in and out of the water quietly. 

•  Boats that will use other slip ways, have to get their fishes to the organizers not before 10:00

• Boats that are not residents of Limassol Marina and they want to enter for the competition they have to report their arrival prior to channel 12 calling Limassol Marina.

• There are going to be three winners in each category and a special award for the largest fish catch  


At the end of the game, a small party will follow for all the participants.