Πολλές φορές διερωτόμαστε πώς μπορούν να σωθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν σε αρκετές των περιπτώσεων οι κυβερνητικές υπηρεσίες είναι εγκληματικά αδρανές σε πολύ σοβαρά θέματα.

Υπάρχουν διευθυντές, παρα διευθυντές, τμηματάρχες και ένα σωρό άλλοι, καλά αμειβόμενοι κυβερνητικοί υπάλληλοι και αντί να τρέξουν να λύσουν μικρά προβλήματα που παρουσιάζονται και μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπνεύσουν, κάνουν ακριβώς το αντίθετο.

Περίτρανο παράδειγμα, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας , όπου εδώ και δεκαπέντε περίπου μέρες οι δύο υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι για τις εγγραφές και μεταβιβάσεις μικρών σκαφών δεν βρίσκονται στα καθήκοντα τους. Ο λόγος είναι γιατί η μία κοπέλα μετατέθηκε σε άλλο πόστο και η άλλη κοπέλα απουσιάζει με άδεια ασθενείας. Έτσι εδώ και δεκαπέντε μέρες δεν μπορούν επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες να ολοκληρώσουν είτε την αγορά είτε την μεταβίβαση ενός σκάφους. Το θέμα τέθηκε ενώπιο και του διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας  από επαγγελματία αλλά καμία επίσημη απάντηση πέραν από το γνωστό ‘Γνωρίζουμε το πρόβλημα’.

Την ίδια ώρα που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν κανονικά τις φορολογίες τους, δεν μπορούν να προβούν σε εισπράξεις γιατί δεν υπάρχει κανείς να γεμίσει αυτό το κενό και να λύσει αυτό το πρόβλημα.

Τι να τις κάνουμε τις μαρίνες, τι να κάνουμε τις επενδύσεις στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης όταν το αρμόδιο τμήμα δεν μπορεί να επιλύσει ένα τόσο απλό πρόβλημα και ταλαιπωρεί επιχειρήσεις και πολίτες.