Με την αφαίρεση και κατάσχεση ψαροπαγίδων (σκαρκών), εντός θαλάσσιας περιοχής λουομένων στη Λεμεσό προχώρησε τη Δευτέρα 25/5/2020, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια προγράμματος εντοπίστηκαν 17 ψαροπαγίδες, πλησίον των κυμματοθραυστών, οι οποίες αφαιρέθηκαν και κατασχέθηκαν αφού ήταν τοποθετημένες σε περιοχή λουομένων και δεν έφεραν σαφή σήμανση. Εντός των ψαροπαγίδων βρίσκονταν αρκετά ψάρια μικρού μεγέθους, τα οποία απελευθερώθηκαν.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τους όρους των αδειών, απαγορεύεται η τοποθέτηση ψαροπαγίδων ή οποιώνδήποτε άλλων αλιευτικών εργαλείων εντός περιοχής λουομένων. Επίσης, απαγορεύεται η τοποθέτηση αλιευτικών εργαλείων χωρίς σαφή σήμανση και αναγνωριστικά στοιχεία.