Μετά από συντονισμένες περιπολίες σε θάλασσα και ξηρά στις περιοχές Λάρνακας, Αγίας Νάπας, Λεμεσού και Πάφου κατά το χρονικό διάστημα 13-17 Μαΐου 2020, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αντιμετώπισε 18 νέες υποθέσεις παραβίασης της Νομοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια περιπολίας στην Επαρχία Πάφου, την Τετάρτη 13 Μαΐου, έγιναν 3 καταγγελίες που αφορούσαν αλιεία σε κλειστή για την αλιεία περιοχή και συγκεκριμένα στις Θαλασσινές Σπηλιές στην Πέγεια.

Την Παρασκευή, 15 Μαΐου καταγγέλθηκε άτομο εντός της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής στο Δασούδι Λεμεσού να αλιεύει μετά τη δύση του ήλιου με ψαροντούφεκο, χωρίς άδεια με τη χρήση φωτεινών πηγών. Το εν λόγω άτομο προέβη επίσης σε νόθευση, συγκάλυψη, καταστροφή ή αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε συντονισμένες περιπολίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυρίακου στην περιοχή Λάρνακας – Αμμοχώστου, έγιναν 9 καταγγελίες που αφορούσαν αλιεία σε κλειστή περιοχή προστασίας της αλιείας και συγκεκριμένα στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Αγίας Νάπας.

Παράλληλα, σε περιπολία στη θαλάσσια περιοχή Λεμεσού, διενεργήθηκαν 17 έλεγχοι και έγιναν 2 καταγγελίες, 1 για αλιεία με σκάφος σε απαγορευμένη περίοδο και 1 για αλιεία με ψαροντούφεκο χωρίς άδεια.

Τέλος, κατά το Σαββατοκυρίακο, διενεργήθηκε επίσης περιπολία στους υδατοφράκτες Λεμεσού, όπου έγιναν 28 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν 3 άτομα για αλιεία χωρίς άδεια.

Όλα τα αλιευτικά εργαλεία κατασχέθηκαν ως τεκμήρια και πέραν της περίπτωσης στο Δασούδι Λεμεσού η οποία θα οδηγηθεί στο δικαστήριο, επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα στους παρανομούντες, στο πλαίσιο του περί Αλιείας Νόμου και Κανονισμών.