Μιας νέας μορφής Tenya παρουσιάζει η Ιαπωνική Hayabusa, με το νέο συρόμενο Hitotsu. Η ιδιαιτερότητα αυτού του νέου τεχνητού είναι ο συρόμενος σχεδιασμός του, ο οποίος κάμπτει την καχυποψία ακόμα και του πιο επιφυλσκτικού ψαριού. 


Tel: 6987307181

Fb: alieusonline

YouTube: alieusonline