Σύμφωνα με το διάταγμα του 2021, περί Απαγόρευσης της Αλιείας και της Διέλευσης στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή «Δασούδι» Λεμεσού, το Τμήμα Αλιείας ανακοινώνει ότι απαγορεύεται η «αλιεία» και η «διέλευση» στην εν λόγω περιοχή.

Συγκεκριμένα «αλιεία» σημαίνει την αλιεία ιχθύων και περιλαμβάνει και την ερασιτεχνική αλιεία, ενώ η λέξη «διέλευση» σημαίνει τη διέλευση σκαφών και περιλαμβάνει όλα τα μηχανοκίνητα σκάφη.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η διέλευση με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο σκάφος επιτρέπεται μόνο στο Διάδρομο Διέλευσης Σκαφών.

Η διέλευση με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο σκάφος απαγορεύεται στη θαλάσσια περιοχή που εμφανίζεται στον Πίνακα εκτός για:

Α. Σκάφη της Δημοκρατίας

Β. Σκάφη ασφαλείας που χρησιμοποιούνται από τους Ναυτικούς Ομίλους που υπάγονται στην Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

Γ. Σκάφη κατάδυσης τα οποία φέρουν σημαία με βάση τους διεθνείς κανονισμούς κατάδυσης.